Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Centrul de plasament de tip familial – "Small Group Homes"

Centrul “Small Group Homes” din Chişinău a fost înfiinţat în anul 2000 şi reprezenta primul model de servicii alternative destinate copiilor din Republica Moldova. Până în anul 2000, unica posibilitate disponibilă de îngrijire a copiilor provenind din familiile vulnerabile era instituţionalizarea acestora în internate, unde copiii nu primeau îngrijirea necesară şi erau neglijaţi. Cel mai tragic în această situaţie este că mai mult de 80% din copiii instituţionalizaţi au părinţi, însă aceştia se debarasează de copiii săi din motive sociale şi economice.

Centrul “Small Group Homes” îşi desfăşoară cu succes activitatea în domeniul deinstituţionalizării copiilor din diferite instituţii şi reintegrarea acestora în familiile lor biologice.

Scopul acestui proiect constă în:
Deinstituţionalizarea copiilor. După părăsirea internatelor copiii sunt plasaţi pentru o anumită perioadă (ce variază de la 6 luni la 2 ani) într-o instituţie de tip familial, în cadrul căreia se efectuează re-socializarea lor. Aici ei învaţă să trăiască împreună cu “fraţii şi surorile” şi să-şi asume răspunderea, de exemplu, să ajute la bucătărie, să ofere ajutor “fraţilor şi surorilor” în efectuarea curăţeniei etc. Paralel cu aceasta, părinţii beneficiază de susţinere psihologică până când vor fi capabili să-şi ia înapoi copiii. Dacă copilul nu are părinţi, se purcede la căutarea familiilor ce îi vor oferi îngrijire paternală şi maternală.

Activităţi:
  • 20 de copii au posibilitatea de a locui în “Small Group Homes”
  • Susţinere financiară pentru instituţie: salarii personalului, ajutor umanitar, articole igienice şi medicamente
  • Iniţierea personalului în metodele pedagogice moderne
  • Programul de cooperare cu Universitatea Pedagogică din Chişinău pentru a oferi studenţilor instruire practică: reţea de voluntari şi dezvoltarea unui program de studiu adecvat
  • Servicii de consultanţă pentru părinţi şi susţinere pedagogică oferită atât părinţilor, cât şi întregilor familii.

La toate etapele de reintegrare a copiilor în societate, părinţii reprezintă un element esenţial ce asigură desfăşurarea normală a procesului. Ei beneficiază de servicii de consultanţă la orice etapă de dezvoltare a copilului.

Proiectul serveşte drept un model reprezentativ pentru întreaga Republică, – despre aceasta vorbesc şi succesele semnificative înregistrate de către acesta: din 72 de copii care au fost plasaţi în Centrul “Small Group Homes”, 54 la momentul de faţă au revenit în familiile sale.

Informaţii adiționale
Durata proiectului: iunie 2005 – septembrie 2007
Partenerul proiectului: ADA
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md