Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Centrul femeilor pentru susţinere şi dezvoltare

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăţi situaţia femeilor din regiunea Transnistreană oferindu-le accesul la informaţie şi studii.

Informaţii de ordin general:
Femeile din regiunea Transnistreană reprezintă cea mai vulnerabilă parte a societăţii. Ele nu au acces la informaţie, şi nici nu au unde să se adreseze în caz de confruntare cu anumite dificultăţi, aşa cum sunt sărăcia, şomajul, violenţa în familie sau probleme cu propriii săi copii. În asemenea situaţii vulnerabile, femeile cu uşurinţă cad pradă curselor întinse de către formaţiunile de crimă organizată. Orice tip de consultanţă, fie de ordin psihologic sau juridic, destinate ameliorării situaţiei în care se află aceste femei, pur şi simplu sunt inaccesibile. Ele nu-şi cunosc drepturile de care dispun în familie, la locul de muncă, a copiilor săi vulnerabili sau bolnavi, cazurile în care au dreptul să beneficieze de asistenţă socială etc.

Consecinţele acestor situaţii sunt abuzul copiilor şi femeilor în familie şi la locul de muncă, traficul cu fiinţe umane, prostituţia şi alte dependenţe.

Până acum în Transnistria nu exista nici o ofertă de prestare a consultanţelor gratuite şi ajutor concret pentru asemenea femei.
Organizaţia Hilfswerk Austria a lansat o clinică juridică în care studenţii de la facultăţile de drept oferă anume asemenea consultanţe şi suport. Cu ajutorul acestui proiect, Hilfswerk Austria doreşte să-şi extindă serviciile întru crearea unui component ce ar oferi susţinere nemijlocit femeilor şi familiilor aflate în diferite situaţii de criză.

Activităţile planificate:
  • Oferirea ajutorului psihologic şi juridic femeilor care au fost victime ale diferitor forme de violenţă şi s-au confruntat cu situaţii dificile în viaţă.
  • Dezvoltarea şi realizarea diferitor instruiri şi acţiuni informaţionale de prevenire a violenţei în familie, traficului cu fiinţe umane, şomajului în rândul femeilor şi promovării egalităţii în drepturi.
  • Cooperarea cu mass-media locale.
  • Menţinerea paginii Web www.femalecenter.org.

Grupul-ţintă:
  • Mai mult de 300 femei – victimele abuzurilor, violenţei în familie, traficului sau altor încălcări a drepturilor femeilor.
  • 25 de studenţi – jurişti care vor fi implicaţi în activitatea Centrului pentru femei.
  • Grupurile de iniţiativă şi ONG-urile, activitatea cărora ţine de problemele violenţei în familie, combaterea traficului cu fiinţe umane, reducerea ratei şomajului.

Informaţii cu privire la proiect
Durata proiectului: 1 noiembrie 2006 – 31 octombrie 2007
Partenerul proiectului: Stadt Wien, World Window
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md