Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Consolidarea actorilor comunitari: suport pentru îmbunătăţirea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu CES

Context
Chiar dacă promovarea drepturilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi a fost recunoscută oficial de către Guvernul Republicii Moldova, mai este încă nevoie ca multe schimbări semnificative să apară la nivel local. Mulţi copii cu dizabilităţi sunt încă marginalizaţi, ţinuţi ascunşi sau chiar abandonaţi de familie. Foarte puţin a fost făcut şi pentru copiii cu dizabilităţi care locuiesc în regiunea transnistreană, unde asistenţa socială pentru părinţii copiilor cu CES a rămas neschimbată încă din perioada sovietică.

Obiectiv
Obiectivul general al acestui proiect constă în îmbunătăţirea integrării sociale şi a bunăstării copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi. Acest obiectiv va fi atins prin stimularea dezvoltării instituționale, a activităților și capacităților de lobby și advocacy, precum și prin dezvoltarea de parteneriate în cadrul rețelei centrelor de reabilitare profesională pentru copii și tineri cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului. Mai mult decât atât, sensibilizarea opiniei publice cu privire la integrarea copiilor cu dizabilități în societate prin colaborări cu mass-media și lideri comunitari vor spori impactul acestui proiect.

Activități

  • Implementarea activităților de dezvoltare organizațională și a programelor de consolidare a capacităților rețelei centrelor de reabilitare prin intermediul training-urilor și atelierelor de lucru cu privire la management și competențe IT precum și asupra cadrului legal din domeniu.
  • Desfășurarea seminarelor pentru lucrătorii sociali, educatori și psihologi.
  • Achiziționarea unui echipament special, în scopul de a îmbunătăți platforma de comunicare dintre centrele de reabilitare
  • Organizarea unor cursuri speciale pentru reprezentanții mass-media.
  • Desfășurarea unei serii de mese rotunde pentru a spori gradul de conștientizare publică cu privire la copiii și tinerii cu dizabilități.
  • Monitorizarea atât a articolelor naționale cât și a celor internaționale, în scopul de a estima impactul proiectului.

Grupuri-țintă
  • Mai mult de 10 instituții specializate și centre de reabilitare și 350 de îngrijitori pentru copii si tineri cu nevoi speciale.
  • Cel puțin 800 de copii și tineri cu dizabilități.
  • Minimum 250 de părinți ai copiilor și tinerilor cu CES.
  • Mai mult de 30 de reprezentanți ai mass-media din sfera socială la nivel național, regional și local.

Informaţii adiționale despre proiect
Buget: EUR 114.436,50
Durata proiectului: August 2012 – Decembrie 2013
Partener: Fondul de Caritate “Yaroslav”, Dubăsari
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md