Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Incluziune și sănătate prin sport

Context
Conform datelor oficiale pentru anul 2012, 14.851 de copii cu dizabilități au fost înregistrați în Republica Moldova. Marea majoritate a instituțiilor pentru copiii cu dizabilități sunt școlile auxiliare vechi, de tip sovietic, situate mai ales în zonele rurale și care oferă un spectru limitat de servicii, cum ar fi serivrea meselor, îmbrăcăminte, ore de program școlar.

În special cu referire la regiunea transnistreană - o autonomie auto-proclamată, puțin a fost facut pentru copiii cu dizabilități. În această regiune, furnizarea de asistență socială pentru familiile cu copii cu dizabilități a rămas neschimbată încă din perioada sovietică. Abordarea învechită în regiunea transnistreană, se axează mai mult la instituționalizarea copiilor cu dizabilități și mai puțin la includerea acestora în societate prin promovarea abilităților acestora.

În general, copiii cu dizabilități sunt mult mai susceptibili decât alți copii la apariția problemelor de sănătate din cauza lipsei de activități fizice. Atât în Republica Moldova cât și regiunea transnistreană, cauzele acestei lipse se bazează în principal pe excluziunea socială, posibilitățile limitate, precum și absența persoanelor instruite, care ar fi capabile să se ocupe de nevoile de exerciții speciale ale copiilor cu diferite dizabilități.

Scopul proiectului
Proiectul își propune să sprijine centrele comunitare din mediul rural în promovarea participării copiilor cu dizabilități în activități fizice, de recreere și sport în Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană.

Scopul nostru, este de a îmbunătăți starea de sănătate și bunăstarea copiilor cu dizabilități prin consolidarea capacităților ingrijitorilor, prin instruire și responsabilizare în ceea ce privește cererea de exerciții individuale, sport și recreere, precum și pentru a sensibiliza actorii cheie din comunitate.

Activități
  • Instruirea și abilitarea ingrijitorilor copiilor și tinerilor cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului în ceea ce privește exercițiile adaptate, sportul și activitățile de recreere.
  • Sensibilizarea societății cu privire la importanța exercițiilor, sportului și recreerii pentru copiii și tinerii cu dizabilități.

Grupuri-țintă
  • Cel puțin 800 de copii beneficiari de servicii, din cadrul centrelor de zi și instituțiilor de reabilitare (principalul grup țintă).
  • Cel puțin 10 centre de reabilitare profesională și 350 de ingrijitori ai copiilor și tinerilor cu nevoi speciale de pe ambele maluri ale Nistrului.
  • 220 de părinți ai copiilor și tinerilor cu nevoi speciale.

Informații adiționale
Buget: € 22.000
Durata: 01.Octombrie 2013 - 30.Septembrie 2014
Partener: Asociația de Suport pentru Copii cu Handicap Fizic din Peresecina (ASCHF)
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md