Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Migrație

Remitențele dezvoltă comunitățile din Republica Moldova

Scopul proiectului:
Contribuirea la conexiunea procesului de migraţie cu dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi utilizarea eficientă a efectelelor/consecinţelor pozitive ale migraţiei în vederea dezvoltării comunităţilor rurale din zona ţintă.

Obiectivele specifice:
Măirea impactului pozitiv al remitențelor venite în Moldova prin îmbunătățirea capacitățiilor beneficiarilor de remitențe și a comunităților locale din cele 4 raioane țintă ale Moldovei de a genera activități generatoare de venituri, dezvolta întreprinderi și de a investi în comunitățile lor rurale.

Durata proiectului:
1 aprilie 2011 – 30 iunie 2013 (34 luni). Proiectul a fost extins pînă la 31 ianuarie 2013.

Aria de implementare:
Raioanele: Te­le­neşti, Şoldăneşti, Orhei şi Rezina.

Grupul țintă:
 • Cetăţean al Republicii Moldova
 • Migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul întîi, doi – beneficiar de remitenţe
 • Vîrsta cuprinsă între 20-45 ani la momentul aplicării la program
 • Doreşte să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă
 • Poate confirma, prin prezentarea documentelor justificative că este sau a fost migrant de muncă sau este sau a fost beneficiar de remitenţe.

Activități de bază:

 • Instruirea migranţilor şi potențiali migranți în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor
 • Concurs de granturi pentru deschiderea şi dezvoltarea afacerilor existente
 • Publicarea și diseminarea publicației: Ghidul Antreprenorului pe înțelesul tuturor
 • Deschiderea unui Centru de Resurse pentru antreprenori în raionul Orhei
 • Organizarea atelierelor de lucru de sensibilizare și campaniilor de informare în raioanele țintă pentru promovarea și sprijinirea IMM-urilor
 • Efectuarea unui studiu regional privind constrângerile și volumul remitențelor primite și cheltuite.

Rezultatele scontate:
 • 400 migranți sau/și beneficiari de remitente instruiți în inițierea și dezvoltarea afacerilor
 • Cel puțin 5 afaceri inițiate sau dezvoltate de migranți, beneficiari de remitențe sau/ și potențiali migranți finanțate în cadrul concursului de granturi mici
 • Cel puțin 15 locuri noi de muncă create
 • Centru de resurse deschis și funcționabil
 • 500 de beneficiari de remitente consultați în domeniul inițierii și dezvoltării afacerii
 • Pagina-web a proiectului creată
 • 10 ateliere de lucru și campanii de informare organizate
 • 4 mese rotunde pentru diseminarea bunelor practici organizate
 • Studiu regional privind constrângerile și volumul remitențelor primite și cheltuite efectuat
 • Ghidul Antreprenorului pe înțelesul tuturor editat.

 • Parteneri de implementare:

  Centrul Național de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova CONTACT și Centrul de Resurse Orhei.
  Site web: http://migranti.md/

  Acest proiect este finanțat de către Uniunea Europeană.

  “Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre, care au decis sa-și unească treptat abilitățile, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de 50 de ani de extindere, ele au creat o zona de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținînd în același timp diversitatea culturală, toleranța, și libertățile individuale. Uniunea Europeană este decisă de a împărtăși realizările și valorile sale cu țările și oamenii din afara frontierelor sale”.
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md