Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Model de Educație Incluzivă

Descrierea situaţiei actuale:
Până în prezent, în Republica Moldova, copilul care a fost diagnosticat cu dizabilităţi fizice sau mentale nu are dreptul să frecventeze o şcoală obişnuită. Aceşti copii sunt sortiţi aflării la domiciliu pentru tot restul vieţii sale, întrucât asemenea persoane nu dispun de posibilitatea de a fi angajaţi în câmpul muncii sau să fie plasaţi la un internat, datorită inexistenţei altor instituţii alternative.

Scopul acestui proiect este de a crea un model pedagogic, social şi financiar ce ar permite includerea copiilor cu dizabilităţi în sistemul de învăţământ predat în şcolile primare şi clasele pre-liceale din Republica Moldova.

Urmează a fi implementată o abordare integrală. Această metodă va fi un proiect-pilot a sistemului de educaţie inclusiv implementat la şcolile ordinare, fiind destinată identificării celor mai bune practici din domeniul internaţional şi adaptării acestor strategii la necesităţile specifice sistemului educaţional moldav.

Această experienţă-model implică cercetări continue şi activităţi de instruire a tuturor persoanelor care participă la acest proces şi, eventual, va duce la elaborarea şi publicarea materialelor didactice destinate distribuirii şi reproducerii ulterioare a acestei experienţe în şcolile din Republica Moldova.

Activităţile planificate:
  • 20 de copii cu dizabilităţi vor avea posibilitatea de a frecventa o şcoală ordinară.
  • Studierea şi cercetarea „modelelor celor mai bune practici“ internaţionale cu privire la şcolile inclusive.
  • Adaptarea modelului şcolilor inclusive la situaţia Republicii Moldova.
  • Instruirea pedagogilor, asistenţilor sociali şi părinţilor.
  • Crearea unui centru de resurse şi de instruire pentru publicări, documentare şi formare a capacităţilor în şcoala în care este realizat acest proiect.

Beneficiarii direcţi:
  • 20 de copii cu dizabilităţi şi familiile acestora.
  • Aproximativ 20 de profesori din şcoala în care este realizat acest model de proiect.
  • 200 de profesori din alte şcoli din Republica Moldova.
  • 32 de angajaţi ai centrului de servicii de ambulatoriu pentru copiii cu dizabilităţi.

Informaţii despre proiect
Durata proiectului: ianuarie 2007 – decembrie 2008
Partenerul proiectului: ERSTE Stiftung, ADA
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md