Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Nevăzători – vot direct şi secret

Potrivit Societăţii Orbilor din Republica Moldova, există aproximativ 10.000 de persoane cu deficienţe de vedere. Condiţiile de trai pentru majoritatea acestor persoane sunt sub nivelul standardelor minime, iar adiţional acestea nu sunt recunoscute ca fiind parte integrantă a societăţii.

Mai mult, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, un alegător care nu poate vota desinestătător datorită unor incapacităţi, dispune de dreptul de a fi susținut și îndrumat pe parcursul procesului de votare de către o persoană la alegerea proprie.

Acest proiect, a vizat abordarea problemei precum că fiind însoțit în cabina de vot, dreptul uman la vot direct este încălcat. Activitățile proiectului au avut scopul de a contribui la schimbarea mentalității, la sensibilizarea opininiei publice și deasemenea la crearea celor mai bune condiții posibile întru asigurarea drepturilor fundamentale pentru grupurile defavorizate.

Activitățile principale desfășurate s-au axat pe instruirea persoanelor cu disabilităţi de vedere, consolidarea capacităților și asupra promovării dreptului la vot al persoanelor cu deficiențe de vedere prin advocacy și lobby. În plus, au fost organizate o serie de master classes și ateliere de lucru pentru persoanele cu deficiențe de vedere privind pregătirea altor forme de buletine de vot, adaptate pentru a fi utilizate în mod independent de către acestea.

Mai mult decât atât, o serie de evenimente publice a fost organizată pentru promovarea dreptului uman al persoanelor cu deficiențe de vedere la vot direct și secret, cu participarea reprezentanților autorităților publice și a societăţii civile. De asemenea, proiectul a reușit să implementeze mai multe modele-pilot de vot alternativ pentru persoanele cu disabilităţi de vedere în timpul referendumului și a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în toamna anului 2010.

Partener: Societatea Orbilor din Republica Moldova
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md