Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Programul Dezvoltării Localităţilor Rurale şi Crearea Centrelor de Instruire

Acest proiect reprezintă un model al dezvoltării rurale în Republica Moldova prin intermediul creării
  • Şcolii de Pregătire Profesională Tehnică
  • Centrului de Formare a Competenţelor Antreprenoriale.

Proiectul din domeniul agriculturii se axează pe dezvoltarea comunităţii prin intermediul oferirii susţinerii necesare întru soluţionarea celor mai acute probleme: rata înaltă a şomajului şi migraţiunea (ambele ridicându-se până la 80%), nivelul scăzut al veniturilor locuitorilor din ariile rurale (între 30-50 Euro pe lună), distrugerea infrastructurii sociale şi dezamăgirea populaţiei.

Centrul de Formare a Competenţelor Antreprenoriale
Dezvoltarea acestui Centru este destinată oferirii:
  • Serviciilor de consultanţă pentru diferiţi antreprenori (fermieri, întreprinderi mici şi mijlocii, cooperative etc.)
  • Dezvoltării în cooperare cu reprezentanţii administraţiei raionale a strategiilor economice pentru întreagă regiune
  • Cooperării cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă întru efectuarea cursurilor de instruire specializată destinate persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă
  • Instruirii profesorilor din alte şcoli
  • Instruirii profesionale în diferite ramuri ale agriculturii (cursuri de scurtă durată (2-3 luni) chemate să îmbunătăţească capacităţile profesionale

A fost implementat un program de granturi mici în 3 etape pentru mai mult de 70 beneficiari din cele 5 regiuni țintă.

Grupul ţintă:
  • Tineri motivaţi şi studenţi, provenind din familiile vulnerabile din regiune
  • Antreprenorii care deja îşi desfăşoară activitatea, societăţile cooperatiste şi antreprenorii în devenire
  • Autorităţile administraţiei publice locale

Informaţii adiționale
Durata Proiectului: 1 septembrie 2007 – 31 martie 2011
Partener: ADA, Autorităţile locale
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md