Barrierefreie Version
zuruck zur Standardansicht

Reţeaua centrelor de reabilitare pentru copii şi tineri cu dizabilităţi

Context:
Proiectul "Rețeaua centrelor de reabilitare pentru copii și tineri cu dizabilități", implementat de către Hilfswerk Austria International, are scopul de a oferi servicii de reabilitare prin intermediul unei rețele specializate creată din centre de zi și instituții de reabilitare existente. Rețeaua propusă va fi compusă din centre de zi și instituții de reabilitare de pe ambele maluri ale Nistrului. Această rețea va include, de asemenea, comunitățile din zona de securitate dintre regiunea transnistreană și din Republica Moldova și va oferi asistență profesională pentru mai mult de 800 de copii cu CES. Diversele experiențe ale diferitelor centre vor fi răspândite printre alte centre care în prezent nu dispun de acest tip de competențe profesionale. În dependență de diagnosticului lor, copiii vor fi susținuți individual, prin reabilitare și prin schimbul comun de experiență dintre centre.

Scopul primordial al acestui proiect este îmbunătățirea condițiilor de viață pentru copiii și tinerii cu dizabilități, precum și facilitarea accesului acestora la suportul specializat oferit în centrele de reabilitare profesională de pe ambele maluri ale Nistrului.

Activități:
  • Dezvoltarea unui ciclu de cursuri, seminare și workshop-uri pentru specialiștii care lucrează cu copii și tineri cu dizabilități.
  • Îmbunătățirea calificării pedagogice și a altor abilități ale personalului centrelor.
  • Dezvoltarea unui program de îmbunătățire a sănătății, cu scopul de a obține cea mai bună reabilitare individuală posibilă pentru copii.
  • Promovarea schimbului de experiență dintre toți membrii rețelei.

Informații adiționale
Buget: Euro 99.938
Durata proiectului: Iulie 2009 – Februarie 2011
Partener: Centrul de zi din Dubăsari
 
Hilfswerk Austria in Moldova


Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 85, mun. Chisinau MD-2012, Republica Moldova

Tel.: +373 22 21 25 41,
Fax: + 373 22 21 25 54

E-mail: info@hwa.md
www.hilfswerk-austria.md